ផ្សិត Eps/Epp

 • Polystyrene EPS Foam Helmet Liner Mould

  Polystyrene EPS Foam Helmet Liner Mold

  1- ផ្សិត EPP: គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (កាង, វាំងននព្រះអាទិត្យ, ប្រអប់ឧបករណ៍, ខ្នើយកៅអី, ទ្រនាប់ជើង។
  ល។

  2- ផ្សិត EPS: ប្រអប់ផ្លែឈើ cornice ប្រអប់ត្រី ប្លុក ICF ថាសគ្រាប់ពូជ ផ្សិត EPS ផលិតផលវេចខ្ចប់អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ។ល។
 • Aluminum EPS mould for foam packaging box production

  ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូម EPS សម្រាប់ការផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់ស្នោ

  1. ជាមួយនឹងសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពល្អ។
  2. ការរចនាឡចំហាយសុវត្ថិភាព។
  3. ផលិតផល EPS រាងលឿន។
  4. ស្តង់ដារផលិតកម្មគុណភាពខ្ពស់។
 • EPS ICF Block Mould Introduction

  ការណែនាំអំពីផ្សិតប្លុក EPS ICF

  1- ផ្សិត EPP: គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (កាង, វាំងននព្រះអាទិត្យ, ប្រអប់ឧបករណ៍, ខ្នើយកៅអី, ទ្រនាប់ជើង។
  ល។

  2- ផ្សិត EPS: ប្រអប់ផ្លែឈើ cornice ប្រអប់ត្រី ប្លុក ICF ថាសគ្រាប់ពូជ ផ្សិត EPS ផលិតផលវេចខ្ចប់អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ។ល។

 • EPS Foam Fruit Fish Box Mould

  EPS Foam Fruit Box Mold

  1- ផ្សិត EPP: គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (កាង, វាំងននព្រះអាទិត្យ, ប្រអប់ឧបករណ៍, ខ្នើយកៅអី, ទ្រនាប់ជើង។
  ល។

  2- ផ្សិត EPS: ប្រអប់ផ្លែឈើ cornice ប្រអប់ត្រី ប្លុក ICF ថាសគ្រាប់ពូជ ផ្សិត EPS ផលិតផលវេចខ្ចប់អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ។ល។
 • EPS Seedling Pot Aluminum Mould

  EPS Seedling Pot ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូម

  1, EPS Seedling Pot Aluminum Mold ត្រូវបានផលិតឡើងពីសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយស៊ុមផ្សិតត្រូវបានផលិតដោយទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម extruded រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
  2, EPS Seedling Pot ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន CNC ទំហំផ្សិតមានភាពច្បាស់លាស់។
  3, បែហោងធ្មែញនិងស្នូលទាំងអស់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្នាំកូត Teflon ដើម្បីធានាការបំបែកងាយស្រួល។
 • Eps Concrete Foam Block Mold

  Eps Concrete Foam Block Mold

  1, Eps Concrete Foam Block Mold ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយស៊ុមផ្សិតត្រូវបានផលិតដោយទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមដែលលាតសន្ធឹង រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
  2, Eps Concrete Foam Block Mold ត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន CNC ទំហំផ្សិតមានភាពច្បាស់លាស់។
  3, បែហោងធ្មែញនិងស្នូលទាំងអស់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្នាំកូត Teflon ដើម្បីធានាការបំបែកងាយស្រួល។
 • Foam Fish/Fruit/Vegetable Box EPS Mould

  ប្រអប់ Foam ត្រី/ផ្លែឈើ/បន្លែ EPS Mold

  1, ផ្សិតប្រអប់ EPS សម្រាប់ត្រី/ផ្លែឈើ/បន្លែ ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយស៊ុមផ្សិតត្រូវបានផលិតដោយទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមដែលលាតសន្ធឹង រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
  2, ផ្សិតប្រអប់ EPS សម្រាប់ត្រី/ផ្លែឈើ/បន្លែត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន CNC ទំហំផ្សិតមានភាពច្បាស់លាស់។
  3, បែហោងធ្មែញនិងស្នូលទាំងអស់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្នាំកូត Teflon ដើម្បីធានាការបំបែកងាយស្រួល។
 • Aluminum Die Casting EPS Foam Mould

  ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូម EPS Foam

  1. ផ្សិត EPS ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយស៊ុមផ្សិតត្រូវបានផលិតឡើងដោយទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមដែលលាតសន្ធឹង រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។

  2. ផ្សិត EPS ត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន CNC ទំហំផ្សិតមានភាពច្បាស់លាស់។

  3. យើងមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងគ្រប់ជំហាន: លំនាំ, ការខាស, ម៉ាស៊ីន, ការផ្គុំ, ថ្នាំកូត Teflon ជាដើម។
 • EPS Aluminium Mould For Electrical Package

  ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូម EPS សម្រាប់កញ្ចប់អគ្គិសនី

  យើងអាចរចនាផ្សិតពិបាកណាមួយសម្រាប់អតិថិជន។ដូចជា ផ្សិតប្រអប់ផ្លែឈើ EPS, ផ្សិត EPS cornice, ផ្សិតប្រអប់ត្រី EPS, EPS ICF block mold, EPS seeding tray mold, all kinds of EPS electronic packaging products.
 • High Quality EPS Waffle Pods Mould For Construction Building

  ផ្សិត EPS Waffle Pods ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការសាងសង់អាគារ

  1. ផ្សិត EPS ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយស៊ុមផ្សិតត្រូវបានផលិតឡើងដោយទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមដែលលាតសន្ធឹង រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
  2. ផ្សិត EPS ត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន CNC ទំហំផ្សិតមានភាពច្បាស់លាស់។
  3. បែហោងធ្មែញនិងស្នូលទាំងអស់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្នាំកូត Teflon ដើម្បីធានាការបំបែកយ៉ាងងាយស្រួល។
 • EPS Thermocol Packaging Mould for Foam Productions

  EPS Thermocol ផ្សិតវេចខ្ចប់សម្រាប់ផលិត Foam

  1. ជាមួយនឹងសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពល្អ។
  2. ការរចនាឡចំហាយសុវត្ថិភាព។
  3. ផលិតផល EPS រាងលឿន។
  4. ស្តង់ដារផលិតកម្មគុណភាពខ្ពស់។
 • EPS Styrofoam Insulated Radiant Floor Heating Panel Base Plate Molding Aluminium Mold

  EPS Styrofoam Insulated Radiant Floor Heating Panel Base Plate Molding ផ្សិតអាលុយមីញ៉ូម

  1. ជាមួយនឹងសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពល្អ។
  2. ការរចនាឡចំហាយសុវត្ថិភាព។
  3. ផលិតផល EPS រាងលឿន។
  4. ស្តង់ដារផលិតកម្មគុណភាពខ្ពស់។
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2